Nela Kuburović / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

“Otvorite raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti”

Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom) i “Share Fondacija” saopštili su juče da su zabrinuti zbog konfuzije koju su u javnosti izazvale oprečne izjave predstavnika Ministarstva pravde povodom predloga nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Oni su ih pozvali da predstave rezultate rada i otvore javnu raspravu o nacrtu zakona. “Jukom” podseća da je prošle nedelje javnost bila zbunjenja protivrečnim izjavama sa istog događaja, konferencije o pravnoj regulativi o zaštiti podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti, kada je ministarka pravde Nela Kuburović izjavila da je radna grupa ministarstva okončala rad na izradi nacrta novog zakona, dok su ostali predstavnici ministarstva rekli da je u pitanju radna verzija i da će biti dodatnih korekcija. Tim povodom reagovao je i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić koji je bio iznenađen izjavom ministarke jer, kako je naveo, nacrt zakona niko nije video i ne zna nikoga ko ga je video.”Protivrečne izjave nadležnih o fazi izrade nacrta, netransparentnost u radu i nedovoljna komunikacija sa zainteresovanom javnošću, kao i tretiranje pitanja privatnosti građana i zaštite njihovih ličnih podataka iz perspektive interesa bezbednosnih službi, stvaraju atmosferu nepoverenja i zabrinutosti”, ocenili su u “Jukom” i “Share Fondacija”. Podsetili su da je zaštita ličnih podataka jedan od temeljnih propisa zaštite ljudskih i gradanskih prava “u eri Velikih podataka”, te da je privatnost građana u digitalnom okruženju izložena visokom riziku od zloupotreba u praktično svakoj oblasti života. O urgentnosti usvajanja novog propisa dovoljno govori činjenica da je postojeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet 2008. godine, kada su mnogi od savremenih rizika po privatnost bili tek u začetku. U “Jukomu” su naveli da je dve godine kasnije radna grupa, bez saradnje sa Poverenikom, organizacijama civilnog društva i privatnim sektorom, izradila i predstavila nacrt koji je i u Srbiji i u Briselu doživeo debakl. Prema njihovim rečima, da je ista radna grupa, pojačana ekspertom Saveta Evrope, nastavila rad na novom nacrtu, javnost u Srbiji saznala je tek u julu ove godine iz izveštaja o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 u procesu pristupnih pregovora sa EU.

S druge strane, Ministаrstvo prаvde saopštilo je da ne postoje nikаkve protivrečne izjаve ili nаvodi ministаrke Kuburović ili drugih predstаvnikа ministаrstvа, naglašavajući da je tačno da je rаdnа grupа zаvršilа rаdni tekst zаkonа. Dodali su da će ga do krаjа rаdne nedelje uputiti Vlаdi Srbije, kаko bi se doneo zаključаk o pokretаnju jаvne rаsprаve. Dodaje se da se donošenjem tog zаključkа stvаrаju uslovi dа se nаcrt zаkonа objаvi nа internet prezentаciji Ministаrstvа prаvde, dа se pozovu svi zаinteresovаni dа dostаve mišljenje nа nаcrt, kаo i dа se orgаnizuju okrugli stolovi. Ministаrstvo je naglasilo da je tekst Zаkonа “rаđen u sklаdu sа novousvojenim prаvnim okvirom EU, kаo i dа je u rаdu rаdne grupe učestvovаo ekspert Sаvetа Evrope Grejem Sаton”.