Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Šabić: Obrada ličnih podataka u zdravstvu traži ozbiljna rešenja

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić juče je povodom predloženih izmena Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva izjavio da je obrada ličnih podataka u zdravstvu problem koji traži ozbiljna rešenja, a ne improvizacije.

“Predlogom zakona se i dalje ne rešava suštinski problem obrade podataka o ličnosti u IZIS-u (Integrisani zdravstveni informacioni sistem), odnosno nije rešeno pitanje pravnog osnova za uspostavljanje IZIS-a”, naveo je Šabić u saopštenju. Dodao je da je IZIS i pored više upozorenja poverenika faktički uspostavljen, iako važeći Zakon nijednom svojom odredbom ne ovlašćuje rukovaoca podataka da ga uspostavi tako da u okviru njega obrađuje lične podatke. Šabić je naveo da Zakon ni na jednom mestu ne predviđa uspostavljanje jedne jedinstvene i centralizovane zbirke podataka o ličnosti koja bi bila pod kontrolom jednog rukovaoca. Poverenik je ukazao i na pitanja bezbednosti koja traže odgovore. Prema njegovim rečima, ukrupnjavanje velikog broja manjih baza podataka u jednu ogromnu, centralizovanu, predstavlja ozbiljan rizik po prava lica u vezi sa obradom ličnih podataka i takvu obradu uvek treba izbegavati, osim kad je neophodno i izuzetno opravdano. “U konkretnom slučaju čini se očiglednim da tako nešto nije neophodno”, rekao je Šabić i dodao da ako nije moguće postići svrhu obrade podataka bez stvaranja ogromne centralizovane baze podataka, onda kao minimum zakonom treba urediti koji podaci će se unositi i obrađivati u IZIS-u, koje zdravstvene ustanove će to činiti, pod kojim uslovima, kao i način korišćenja podataka. “S aspekta minimuma bezbednosti, takođe je neophodno zakonom propisati tehničke i organizacione mere koje se moraju preduzeti u IZIS-u, uzimajući u obzir vrstu podataka, obim i svrhu obrade, tehnološki nivo, verovatnoću pojavljivanja i ozbiljnost opasnosti po prava lica, kao i ko i kako može imati pristup podacima o ličnosti i odgovornost za obradu tih podataka”, naveo je Šabić. Predlog izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva naći će se na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije.