Mogens Bliher Bjeregard, predsednik EFJ / Foto: Screenshot RSE

Predsednik EFJ: Srbija najgori primer kršenja slobode medija

Predsednik Evropske federacije novinara (EFJ) Mogens Bliher Bjeregard izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je Srbija najgori primer kršenja medijskih sloboda na Balkanu.

“Novinari u Srbiji su na meti mnogobrojnih pritisaka. Zato je potrebno usmeriti celokupnu pažnju na to i naći načine kako bismo vlasti izložili kontrapritisku da bi se rešili ti problemi. Jer to zaista mora biti učinjeno. Ako bacite letimičan pogled na platformu Saveta Evrope posvećene medijima videćete da je tamo evidentirano dvanaest napada na novinare u Srbiji”, rekao je Bjeregard.

On je rekao da je razgovarao o ovoj temi sa Johanesom Hanom, te da misli da bi Han „trebalo da bude mnogo posvećeniji i čvršći u porukama vlastima u Srbiji“: „Govorimo o državi koja je kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Da biste uopšte došli u taj status neophodan uslov su neupitna sloboda medija, govora i izražavanja stavova. Kristalno je jasno da takav čvrst zahtev vlastima Srbije treba da uputi Evropska unija, da unaprede stanje u tim sverama u čitavoj zemlji.“

Bjeregard je naglasio da je važno da „međunarodne institucije budu kristalno jasne kada je reč o porukama koje šalju javnosti“, kao i da se mora „prekinuti bahat odnos vlasti prema medijima.“

Kada nema slobodnih medija, demokratija pati, rekao je predsednik EFJ. „To otežava učešće građana u javnoj debati, odlučivanju i opštem razvitku. To se dešava u društvu u kome nema pluralizma i raznolikih izvora informacija. Ako se na to svakog dana ne možete osloniti poredak čiji je osnosvni princip sloboda je urušen. Rizikuje se život u okruženju koje je nedemokratsko“, zaključio je Bjeregard.