Nadežda Milenković / Foto: Istinomer

Kakva je država, takav je mentalitet

Nadežda Milenković, kreativna direktorka komercijalnih i društveno angažovanih kampanja, pisala je na “Peščaniku” o “našem mentalitetu”, kojeg, kako kaže, Vučić revnosno kritikuje, i koji “nestaje kad se ljudi zaposle u inostranstvu”.

“I za sve te promene nisu potrebne ni godine, ni nespavanje na kojem predsednik posebno insistira. A svakako nisu potrebne neprestane pridike. Mentalitet se stvara ili menja tako što država donosi dobre zakone i sprovodi ih jednako prema svima. Drugim rečima – vladavinom prava koju je predsednik upravo nazvao zadnjom rupom na svirali, tačnije trećom po značaju – posle Kosova i Rusije.

Dakle, kad vlast bude spremna i sposobna i kada joj uopšte bude u interesu da donosi dobre zakone i sprovodi ih bez izuzetaka, i da svojim građanima omogući uvid u rad države (umesto što državi omogućava nekontrolisan uvid u građane), a da svojim službenicima onemogući nekažnjeno korumpiranje, onda može da se nama obrati sa zahtevom da menjamo mentalitet. Dotle, neka se obrati samoj sebi.

Jer i jednom zasvagda – kakva je vlast, takva je država. A kakva je država, takav je mentalitet.”

(Peščanik, 14. avgust 2017. godine)