Foto: Istinomer

Cenzura pretvara narod u nezainteresovanu rulju

Profesor dr Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača Demokratske stranke i njen prvi predsednik, govoreći o pozivu na “unutrašnji dijalog” ističe da “ako je jedna strana snažna i nameće svoju volju, onda nema dijaloga, ostaju samo diktat i naredba”.

“A nacionalizam je početak stvaranja autoritarne vlasti jer ona zahteva da imaš opštiju podršku, davanje lažnih obećanja, i gašenje svakog kritičkog tona, pogasiš sva svetla tako da se nigde ništa ne vidi. Nije slučajno prvi korak u tome gašenje medija. Sećam se da sam 1965. našao neke Marksove tekstove koji su bili izbačeni iz sabranih dela, o slobodi štampe i birokratiji. Dakle, Marks u prvoj polovini 19. veka, pre više od 200 godina, kritikuje cenzurisanu štampu o kojoj kaže: Ona je toliko ružna, čak i sa estetske strane gledišta, u njoj Vlada sluša samo svoj sopstveni glas obmanjujući se da sluša glas naroda; a narod prelazi u jednu nezainteresovanu rulju. E, danas imamo taj isti problem, morate zaglupeti mase uz medije koji pritom stalno vode ratobornu politiku protiv svakog kritičkog mišljenja. Zato sve ovo treba imati na umu kad se poziva na dijalog.“

(Vreme, 3. 8. 2017. godine)