Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Poverenik kaznio Gradsku upravu Beograda sa 180.000 dinara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izrekao je Gradskoj upravi Beograda drugu novčanu kaznu od 180.000 dinara, jer nije dostavila grupi građana opštine Savski venac tražene informacije o investitoru objekata na Dedinju, saopštila je juče kancelarija poverenika.

Tražene su informacije o tome “da li je investitor objekta na Dedinju, u Ulici Koste Racina, podneo zahtev za ozakonjenje tog objekta, odnosno da li je postupak za ozakonjenje pokrenut na bilo koji način i ako jeste da li je okončan i kako”, navodi se u saopštenju. Grupa građana je u novembru prošle godine preko advokata podnela zahtev za pristup informacijama Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata, zatraživši navedene informacije. Uz ostalo, u zahtevu su naveli da je investitor drastično prekoračio kvadraturu, spratnost objekta i druge parametre iz odobrenih lokacijskih uslova.

Gradska uprava nije odgovorila na zahtev, a ni nakon što su građani podneli žalbu povereniku nije dala nikakvo izjašnjenje povodom žalbe. Poverenik je ustanovio da je pravo tražioca odnosno javnosti nesporno i doneo je rešenje kojim je naložio davanje traženih informacija. Iako je rešenje za Gradsku upravu po zakonu obavezujuće, ona nije postupila po nalogu, pa je poverenik na zahtev tražioca informacija izrekao zakonom predviđene kazne. “Ako ni nakon toga uprava ne izvrši obavezu, poverenik će, u skladu sa zakonom, zahtevati da Vlada prinudom obezbedi izvršenje rešenja”, navodi se u saopštenju.