Foto: Istinomer

Srbija može najviše da bude poluperiferija, ali ni to brzo

Docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jovo Bakić kaže da je svetski kapitalistički sistem podeljen na centar, poluperiferiju i periferiju, a da je EU odličan primer toga.

“U EU je jasno određen centar, poluperiferija i periferija. Mi smo na periferiji. Tu smo bili sve vreme u ovih 200 godina, osim u socijalističkoj Jugoslaviji, kada smo bili na poluperiferiji. To je stvarnost ovog prostora i ona se strahovito teško menja, jer ne zavisi samo od nas. Rumunska prosečna plata iznosi polovinu prosečne plate u Češkoj. To je odnos poluperiferije i periferije svetskog kapitalističkog sistema u samoj EU. A prosečna plata u Češkoj iznosi trećinu prosečne plate u Nemačkoj. To je odnos poluperiferije i centra. Srbija je i politički i privredno na periferiji. Ona, ni u najluđim snovima, ne može biti centar. Ona može da se nada, ako se pametno radi, da pređe na poluperiferiju, a i to neće biti brzo.”

(Tribina na Filozofskom fakultetu u Nišu,  5. 4. 2017. godine)