Foto: dvt.jt.rs

Poverenik za samostalnost ojačaće samostalnost tužilaca

“Transparentnost Srbija” (TS) ocenila je juče da je odluka Državnog veća tužilaca (DVT) o uvođenju poverenika za samostalnost u DVT “korak u dobrom pravcu za jačanje samostalnosti tužilaca”.

Kako se ističe u saopštenju,  odlukom DVT od 7. aprila određeno je da zamenik predsednika veća “može da preduzima razne mere kada postupa kao “poverenik za samostalnost”, u cilju jačanja samostalnosti i institucionalnog integriteta javnog tužilaštva. “Mere su preventivnog karaktera, ali ima i onih koji mogu da se iskoriste za rešavanje problema u konkretnim slučajevima pritisaka i neprimerenih uticaja. Između ostalog, poverenik za samostalnost može da ukaže na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet tužilaca i da obavesti DVT i javnost o postojanju političkog i drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je poverenik za samostalnost novi koncept koji je uveden nedavnim izmenama Poslovnika o radu DVT i da predstavlja “jedan od primera realizacije mere iz Akcionog plana za poglavlje 23 pregovora sa EU”. “Poverenik postupa na osnovu inicijative nosioca javnotužilačke funkcije u slučajevima ukazivanja na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet unutar javnog tužilaštva, dok u slučajevima koji potiču izvan javnog tužilaštva može postupiti i bez inicijative”, navodi se u saopštenju.