Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

CRTA traži uvid u zapisnike iz RIK-a

Zbog otklanjanja svih sumnji koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošću izbornog dana, CRTA će podneti zahtev RIK za uvid u zapisnike koji su dostavljeni RIK-u, da bi ih uporedila sa zapisnicima koje su njeni posmatrači fotografisali nakon objave na biračkim mestima 2. aprila.

Posmatračka misija CRTA “Građani na straži” ocenila je da je izborni dan protekao uglavnom u skladu sa propisanim procedurama i da su informacije o izlaznosti i rezultatima pojedinačnih kandidata u skladu sa rezultatima koje je objavila RIK. Kako je saopšteno, CRTA stoji iza svojih preliminarnih nalaza o monitoringu kvaliteta procesa pre i tokom izbornog dana. CRTA poziva sve nadležne institucije da istraže navode u vezi sa potencijalnim manipulacijama izbornim materijalom i menjanjem izborne volje građana i o tome izveste javnost.

“Građani na straži” podneli su  18 prigovora RIK za nepravilnosti uočene tokom izbornog dana, od kojih je RIK usvojio tri. Povodom 11 odbijenih prigovora, CRTA je uputila žalbe Upravnom sudu, i do sada je usvojena jedna. CRTA je podnela i tri krivične prijave protiv NN lica u Temerinu, Novom Sadu i Beočinu, zbog sumnji da je bilo kupovine glasova. Kako se ističe, ova posmatračka misija  pratiće i ponovljene izbore na osam biračkih mesta koji su zakazani za danas.