Predrag Blagojević / Foto: Medija centar

AOM: Država odustaje od povlačenja iz vlasništva u medijima

Asocijacija onlajn medija (AOM) upozorila je juče javnost da uredba Vlade Srbije, kojom se omogućava da se lokalnim samoupravama prenesu akcije medija u kojima je privatizacija poništena, znači da je Srbija odustala od ključne tačke medijskih reformi, a to je povlačenje države iz vlasništva nad medijima.

Izmenjena Uredba Vlade o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija omogućava da gradovi i opštine, uz saglasnost Vlade, postanu vlasnici kapitala lokalnih medija sve do “sticanja uslova za novu privatizaciju”. Po Uredbi, rok za pripremu novog kruga privatizacije je šest meseci.

“Ostalo je, međutim, nejasno šta se dešava sa kapitalom medija ukoliko se ne ‘steknu uslovi’ i šta oni tačno podrazumevaju, kao i ko nadalje pokreće novi postupak privatizacije. Uredba dodatno ostavlja mogućnost promene delatnosti izdavača medija, u ovom slučaju lokalne samouprave, što može dovesti do toga da se pod okriljem novih ‘centara za kulturu’ zapravo podržava rad medija”, navodi se u saopštenju za javnost AOM-a, koje je potpisao predsednik te organizacije Predrag Blagojević. On je ocenio da posebno zabrinjava to što se postupak prenosa kapitala obavlja na osnovu diskriminatorne odluke vlade, što može medije da dovede u neravnopravan položaj.