Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Predizborna tišina počela u ponoć

Predizborna tišina počela je u ponoć i trajaće sve do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova.

Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Na sam dan glasanja, u nedelju 2. aprila, od 7 do 20 časova dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Tokom predizborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu birača i spotova nadležih republičkih organa i nevladinih organizacija kojima se građani upućuju kada i kako mogu da glasaju. U tom periodu, na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.  Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se raspušta, a glasanje ponavlja. CRTA Posmatračka misija “Građani na straži” podseća da građani koji su upisani u birački spisak, svoje biračko pravo mogu ostvariti uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koja sadrži lične podatke, kao i sa isteklom ličnom kartom uz potvrdu izdatom od MUP-a da je u toku proces izdavanja nove. Na kom biračkom mestu mogu da glasaju birači mogu proveriti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili na sajtu RIK. “Građani na straži” pozivaju birače da na izborni dan prijave nepravilnosti i pitanja u vezi sa izbornim procesom mogu slati putem e-maila na kontakt@građaninastrazi.rs ili telefona: 069/232 1901.