Notari nisu dužni da daju informacije o overi potpisa

Javnost je s pravom zabrinuta da bi monopolski položaj notara, u kombinaciji sa zakonom dozvoljenim pravom na ćutanje, mogao dovesti do toga da oni ne postupaju ispravno tokom izbornog procesa, a neki kandidati da ne uspeju da prikupe potpise u predviđenom roku. O ovome piše Istinomer u svojoj analizi.