Okrugli sto o izmeni Ustava / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević