Planovi za jarbole za sada postoje u Beogradu i Vranju/ Foto: Pixabay