Većina zaposlenih na RTV-u zarađuje manje od 40 hiljada.