”Odakle bilo kojoj državnoj ustanovi višak”, pita se Ljubomir Živkov.