Agencija ove godine angažovala samo 49 posmatrača izbora